Petr Skrušný Ml.

Ing. arch. Petr Skrušný Ml.

26.4.1992 – Narozen v Brně
2008-2012 – Studium SOŠ v Brně, obor Design Interiéru
2012-2013 – Studium FAST VUT v Brně, obor Architektura pozemních staveb
2013-2014 – Stavbyvedoucí ve společnosti Architektonika 3000, Studium v jazykové škole MIRAMARE
2014-2020 – Studium FA VUT v Brně, obor Architektura a urbanismus
2014-2017 – Samostatná praxe
2017 – Spoluzakladatel kanceláře Menšík Skrušný Architects + Builders
2020 – Titul Ing. arch. na FA VUT v Brně

Ing. arch. Petr Skrušný Ml.

26.4.1992 – Narozen v Brně
2008-2012 – Studium SOŠ v Brně, obor Design Interiéru
2012-2013 – Studium FAST VUT v Brně, obor Architektura pozemních staveb
2013-2014 – Stavbyvedoucí ve společnosti Architektonika 3000, Studium v jazykové škole MIRAMARE
2014-2020 – Studium FA VUT v Brně, obor Architektura a urbanismus
2014-2017 – Samostatná praxe
2017 – Spoluzakladatel kanceláře Menšík Skrušný Architects + Builders
2020 – Titul Ing. arch. na FA VUT v Brně

Petr Skrušný St.

Ing. arch. Petr Skrušný St.

23.02.1967 – Narozen v Brně
1997 – Titul Ing. arch. na FA VUT v Brně
1997 – Autorizovaný architekt ČKA
1997 – Zakladatel společnosti Architektonika 3000
2017 – Spoluzakladatel kanceláře Menšík Skrušný Architects + Builders

Ing. arch. Petr Skrušný St.

23.02.1967 – Narozen v Brně
1997 – Titul Ing. arch. na FA VUT v Brně
1997 – Autorizovaný architekt ČKA
1997 – Zakladatel společnosti Architektonika 3000
2017 – Spoluzakladatel kanceláře Menšík Skrušný Architects + Builders