Menšík Skrušný je autorský architektonický urbanistický projekční a grafický ateliér s aktivní stavební developerskou a realitní činností. Roku 2017 ho založili spolužáci z brněnské fakulty architektury David Menšík a Petr Skrušný, společně s jeho otcem architektem Petrem Skrušným a dopravním inženýrem Davidem Wernerem. Ateliér je od samotného vzniku v kontaktu s talentovanými studenty, nejen z architektonické scény, ale také z oblasti pozemního stavitelství, dopravního inženýrství a grafického designu.

To vše samozřejmě pod vedením autorizovaných architektů a projektantů.

V podobném duchu se nese stabilní spolupráce s ověřenými specialisty a subdodavateli, díky čemuž vznikl stabilní systém tvorby od prvotní studie až po realizační či prodejní práce.

Ateliér, čítající přibližně patnáctičlenný tým, se zabývá širokým portfoliem prací, mezi které patří například tvorba architektonických studií, inženýrská a projekční činnost, realizační práce, grafická tvorba a prodej nemovitostí.

Naše společnost sídlící v Brně je autorskou dílnou, navazující na odkaz lokální architektonické tvorby, kterou doprovázíme ve všech fázích projektu. Kvalita samotného návrhu je pro nás stejně důležitá, jako jeho realizace.

Preferujeme tvorbu z kvalitních materiálů typických pro místo vzniku návrhu a taková řešení, která jsou jak ekonomicky výhodná, tak především uživatelsky atraktivní.

Díky širokému spektru oborů v našem týmu jsme schopni tuto úroveň kvality udržovat ve všech směrech a docílit tak uceleného výsledku ve spolupráci se zadavatelem. V této snaze nám napomáhají zkušenosti získané v praxi a v předchozích zaměstnáních u předních architektonických nebo projekčních jmen.

Bc. David Menšík +
Jednatel | Architektonické oddělení
Student FA VUT v Brně
Bc. David Menšík
20. 5. 1995 – Narozen v Brně
2010–2014 – Studium Gymnázia Elgartova v Brně
2011–2014 – Studium kresby a malby u Jarmily Tvrzníkové v Brně
2014–současnost – Studium FA VUT v Brně, obor Architektura a urbanismus
2016 – Architektonická kancelář Prof. Petra Pelčáka, Pelčák a partner Architekti
2016–2017 – Samostatná praxe
2017 – Spoluzakladatel společného Ateliéru Menšík Skrušný
2018 – Bakalářský titul FA VUT v Brně
Ocenění:
2016/LS – Oceněný projekt – XI. Cena Bohuslava Bohuslava Fuchse, Studentské byty Novobranská, ateliér Prof. Ing. arch. Petra Pelčáka a Ing. arch. Bohumily Hybské
2017/ZS – Oceněný projekt – XII. Cena Bohuslava Bohuslava Fuchse, PLAN 30 – Hranice na Moravě, ateliér Ing. arch. Barbory Ponešové Ph.D. a Ing. arch. Jana Foretníka Ph.D.
2018/ZS – Oceněný projekt – XIV. Cena Bohuslava Bohuslava Fuchse, Die Rochade – Seefeld Katzhold X Jaroslavice, ateliér Ing. arch. Barbory Ponešové Ph.D. a Ing. arch. Jana Foretníka Ph.D.
Bc. Petr Skrušný +
Jednatel | Architektonické oddělení
Student FA VUT v Brně
Bc. Petr Skrušný
26. 4. 1992 – Narozen v Brně
2008–2012 – Studium SOŠ v Brně, obor Design Interiéru
2012–2013 – Studium FAST VUT v Brně, obor Architektura pozemních staveb
2013–2014 – Stavbyvedoucí ve firmě Architektonika 3000, Studium v jazykové škole MIRAMARE
2014–současnost – Studium FA VUT v Brně, obor Architektura a urbanismus
2014–2017 – Samostatná praxe
2017 – Spoluzakladatel společného Ateliéru Menšík Skrušný
2018 – Bakalářský titul FA VUT v Brně
Ing. David Werner +
Jednatel | Projekční oddělení
Konstrukce a dopravní stavby
Vystudoval FAST v Brně
Ing. David Werner
23. 12. 1991 – Narozen v Brně
2004–2011 – Studium na Gymnáziu Matyáše Lercha
2013–2019 – Studium FAST VUT v Brně, obor Konstrukce a dopravní stavitelství
2016–2017 – Praxe v IM Development s.r.o.
2017 – Spoluzakladatel společného Ateliéru Menšík Skrušný
2017 – Bakalářský titul FAST VUT v Brně
2019 – Inženýrský titul FAST v Brně
×
Ing. arch. Petr Skrušný
Jednatel | Zodpovědný projektant
Autorizovaný architekt
Vystudoval FA VUT v Brně
Bc. Pavel Hodek
Architektonické oddělení
Plánování staveb
Student FA VUT v Brně
Bc. Ondřej Žvak
Architektonické oddělení
Vizualizace + Interiér + Malé stavby
Student FA VUT v Brně
Bc. Petr Wachsberger
Projekční oddělení
Pozemní stavby
Student FAST v Brně
Ing. Radek Prokop
Projekční oddělení
Pozemní stavby
Vystudoval FAST v Brně
Magdaléna Buzová
Architektonické oddělení
Grafika + Interiér + Malé stavby
Studentka FA VUT v Brně
Bc. Martin Novák
Projekční oddělení
Konstrukce a dopravní stavby
Student FAST v Brně
Bc. Martin Pagáč
Architektonické oddělení
Malé stavby
Student FA VUT v Brně
Zuzana Lamačková
Architektonické oddělení
Grafika + Interiér
Studentka FA VUT v Brně
Ing. Lenka Hlaváčová
Projekční oddělení
Pozemní stavby
Vystudoval FAST v Brně
Dron Tonda
Architektonické oddělení
Fotografie + Vizualizace
Dji Mavic Air
A co ty?
V případě zájmu o zaměstnání nám zašli
své portfolio na prace@mensikskrusny.cz