Menšík Skrušný je autorský architektonický urbanistický projekční a grafický ateliér s aktivní stavební developerskou a realitní činností. Roku 2017 ho založili spolužáci z brněnské fakulty architektury David Menšík a Petr Skrušný, společně s jeho otcem architektem Petrem Skrušným. Ateliér je od samotného vzniku v kontaktu s talentovanými studenty, nejen z architektonické scény, ale také z oblasti pozemního stavitelství, dopravního inženýrství a grafického designu. To vše samozřejmě pod vedením autorizovaných architektů a projektantů. V podobném duchu se nese stabilní spolupráce s ověřenými specialisty a subdodavateli, díky čemuž vznikl stabilní systém tvorby od prvotní studie až po realizační či prodejní práce.

Ateliér, čítající přibližně patnáctičlenný tým, se zabývá širokým portfoliem prací, mezi které patří například tvorba architektonických studií, inženýrská a projekční činnost, realizační práce, grafická tvorba a prodej nemovitostí.

Naše společnost sídlící v Brně je autorskou dílnou, navazující na odkaz lokální architektonické tvorby, kterou doprovázíme ve všech fázích projektu.

Kvalita samotného návrhu je pro nás stejně důležitá, jako jeho realizace. Preferujeme tvorbu z kvalitních materiálů typických pro místo vzniku návrhu a taková řešení, která jsou jak ekonomicky výhodná, tak především uživatelsky atraktivní. Díky širokému spektru oborů v našem týmu jsme schopni tuto úroveň kvality udržovat ve všech směrech a docílit tak uceleného výsledku ve spolupráci se zadavatelem. V této snaze nám napomáhají zkušenosti získané v praxi a v předchozích zaměstnáních u předních architektonických nebo projekčních jmen.

Ing. arch. David Menšík +
Jednatel | Architektonické oddělení
Vystudoval FA VUT v Brně
Ing. arch. David Menšík
20. 5. 1995 – Narozen v Brně
2010–2014 – Studium Gymnázia Elgartova v Brně
2011–2014 – Studium kresby a malby u Jarmily Tvrzníkové v Brně
2014–současnost – Studium FA VUT v Brně, obor Architektura a urbanismus
2016 – Architektonická kancelář Prof. Petra Pelčáka, Pelčák a partner Architekti
2016–2017 – Samostatná praxe
2017 – Spoluzakladatel společného Ateliéru Menšík Skrušný
2018 – Bakalářský titul FA VUT v Brně
2020 – Titul Ing. arch. na FA VUT v Brně
Ocenění:
2016/LS – Oceněný projekt – XI. Cena Bohuslava Bohuslava Fuchse, Studentské byty Novobranská, ateliér Prof. Ing. arch. Petra Pelčáka a Ing. arch. Bohumily Hybské
2017/ZS – Oceněný projekt – XII. Cena Bohuslava Bohuslava Fuchse, PLAN 30 – Hranice na Moravě, ateliér Ing. arch. Barbory Ponešové Ph.D. a Ing. arch. Jana Foretníka Ph.D.
2018/ZS – Oceněný projekt – XIV. Cena Bohuslava Bohuslava Fuchse, Die Rochade – Seefeld Katzhold X Jaroslavice, ateliér Ing. arch. Barbory Ponešové Ph.D. a Ing. arch. Jana Foretníka Ph.D.
Publikace:
MENŠÍK, David. Completion of the urban structure of the city center, disrupted by the intervention of the occupation government during World War II on the example of Brno (Czech Republic), Acta Geoturistica vol. 11, 2020, Technical university of Kosice, ISSN: 1338-2292 HRONČEK, Pavel – HRONČEKOVÁ, Barbora – MENŠÍK, David, Scientific drawing as a visualisation tool for final research outputs of historical scientific disciplines, Acta Regionalia III/IXX, 2018, Technical university of Kosice, ISSN: 2453-9252
Ing. arch. Petr Skrušný +
Jednatel | Architektonické oddělení
Vystudoval FA VUT v Brně
Ing. arch. Petr Skrušný
26. 4. 1992 – Narozen v Brně
2008–2012 – Studium SOŠ v Brně, obor Design Interiéru
2012–2013 – Studium FAST VUT v Brně, obor Architektura pozemních staveb
2013–2014 – Stavbyvedoucí ve firmě Architektonika 3000, Studium v jazykové škole MIRAMARE
2014–současnost – Studium FA VUT v Brně, obor Architektura a urbanismus
2014–2017 – Samostatná praxe
2017 – Spoluzakladatel společného Ateliéru Menšík Skrušný
2018 – Bakalářský titul FA VUT v Brně
2020 – Titul Ing. arch. na FA VUT v Brně
Ing. arch. Petr Skrušný
Jednatel | Zodpovědný projektant
Autorizovaný architekt
Vystudoval FA VUT v Brně
×
Ing. arch. Pavel Hodek
Architektonické oddělení
Plánování staveb
Vystudoval FA VUT v Brně
Ing. arch. Ondřej Žvak
Architektonické oddělení
Vizualizace + Interiér + Malé stavby
Vystudoval FA VUT v Brně
Ing. Jan Weyr
Projekční oddělení
Pozemní stavby + PBŘ + ZTI
Vystudoval FAST v Brně
Bc. Magdaléna Buzová
Architektonické oddělení
Grafika + Interiér + Malé stavby
Vystudovala FA VUT v Brně
Veronika Tesařová
Administrativní oddělení
Office Manager
Marketing
Dron Tonda
Architektonické oddělení
Fotografie + Vizualizace
Dji Mavic Air

A co ty?
V případě zájmu o zaměstnání nám zašli
své portfolio na prace@mensikskrusny.cz