Bytový dům | Nové Město na Moravě
2018
Team:
David Menšík, Petr Skrušný, Pavel Hodek
Vizualizace:
Ondřej Žvak
Investor:
TRAMACO s.r.o.
Typologie:
Bytový dům

Bytový dům je lokalizován v novém urbanistickém celku, městem iniciované územní studie. V prudkém svahu je dům zasazen tak, aby prostory pod zahrádkami spodních bytů sloužily jako podzemní garáže a navazující technologicko-skladové prostory domu. V podlaží vyšším je pak přístup do domu z úrovně ulice.

Nejzajímavějším prvkem je hra obvodového pláště, který reaguje na pohyb slunce a kromě využití ideální orientace Východ Západ, směruje lodžie k Jihu. Výjimkou jsou stěny orientovány na Jih a Západ, které jsou zcela bez okenních otvorů, z důvodu přehřívání a ochlazování bytů. Toto řazení modulu vytváří zajímavou kaskádovitou fasádu, která kromě využití přírodních podmínek, vytváří zákoutí a soukromé exteriérové prostory pro každý byt.

Budova využívá jednoho centrální komunikačního jádra s několika zrcadly prostupujícími skrz jednotlivá podlaží. Na toto jádro jsou modulárně řazeny jednotlivé byty, které jsou díky tomuto skladebnému programu jednoduše modifikovatelné. Koncové byty využívají zajímavých geometrií a vytváří zákoutí pro různé funkce bytů.

Materiálově se budova drží čistého jednotného stylu, podtrhujícího unikátní hmotnou podstatu domu. Kromě bílé omítky se na budově objevuje časté dělení lodžií pomocí luxferových clon. Bílá dvoukřídlá oknu doplňuje stříbrné zábradlí. Četné opěrné stěny, vyrovnávající prudký svah ve kterém se budova nachází, jsou provedeny z pohledového betonu.