Bytový soubor Panorama | Boskovice

2017
Team:
David Menšík, Radek Prokop, Petr Skrušný, Petr Wachsberger, David Werner
Návrh zeleně:
Tereza Vařejková
Vizualizace:
ZAN studio
Autor:
Menšík Skrušný
Investor:
BD Panorama Boskovice s.r.o.
Typologie:
Bytové domy, Parkovací dům, Urbanismus

Urbanismus nové zástavby vychází z rámce, stanoveného regulativy (procenta zastavěné plochy, vzletových křivek vrtulníku přilehlé nemocnice a nedaleké jednokolejní dráhy ČD), a návaznosti na urbanismus sousedních bytových domů. Na severní straně pozemku jsou umístěny čtyři bytové domy o půdorysu čtverce s rohy směřujícími na čtyři světové strany. Dva bytové domy na západní straně jsou o jedno podlaží nižší z důvodu vzletové křivky heliportu nemocnice. Na jižní straně pozemku se nachází parkoviště a rozlehlý jednopodlažní parkovací objekt, který slouží částečně jako akustická bariéra železniční dráhy. Ze severovýchodní strany vede od původní zástavby dvouproudová příjezdová komunikace, díky čemuž vzniká mezi parkovacím domem a bytovými domy pěší zóna s cyklostezkou (pokračující na Janáčkovu ulici) a chodníkem, která tvoří koridor sloužící zároveň jako příjezdová cesta pro hasičské i popelářské vozy. Dvouproudová silnice pak společně s kolmým parkováním, navazujícím na venkovní parkoviště, podjíždí na jižní straně parkovací dům a společně s valem s vegetací dále napomáhá odhlučnění železniční dráhy. Výstavba bytových domů bude rozdělena do dvou etap. Při první etapě vzniknou dva vyšší bytové domy na severovýchodní straně pozemku, garážový objekt, parkoviště a veškeré komunikace. Ve fázi druhé vzniknou dva zbývající, o podlaží snížené, bytové domy. V prostorech mezi domy druhé fáze vznikne ve spolupráci se zahradními architekty malý park. Předzahrádky bytových domů bude koridorem krýt řada vysazených listnatých stromů.

Jednoduché tvarosloví čtyř a pětipodlažního domu (jedno patro uskočené s terasou) o půdorysu čtverce navazuje na původní zástavbu vycházející z tvorby architektky Aleny Šrámkové, a to jak hmotovým výrazem domu, tak detailními prvky. Objekt bytového domu propojuje centrálně umístěné komunikační jádro, čítající výtahovou šachtu a dvouramenné schodiště z podesty navazující na světlík, který umožní přirozené osvětlení vertikální komunikace. Jádro je propojeno s exteriérem závětřím, vstupem se schránkami, navazující kočárkárnou a prostorem pro popelnice, který má také samostatný přístup pro svoz odpadků. Toto seskupení prostor zázemí zabírá jeden byt z jinak pravidelně se opakujícího počtu bytů v patrech vyšších. První patro má tedy 5 bytů s přístupem na rozměrově odpovídající zahrady. Ve vyšších patrech se opakuje systém 6ti bytů, z nichž 4 mají přístup na velký pobytový balkon. V posledním, odskočeném, podlaží se nachází 2 velké byty s přístupem na terasu, která kopíruje tvar balkonů z nižších pater a vytváří tak velké, uživateli využitelné, prostory. Parkovací objekt je jednopodlažní budova ve tvaru odpovídajícímu uspořádání kolmého parkování. Část modulů je využita pro oddělené garážované parkování, zatímco zbylou část zabírají kóje sloužící obyvatelům bytových domů. Veškeré objekty jsou ukončeny vegetační střechou.

Výraz budovy se odvíjí od jednoduchého modulárního systému. Okna o rozměrech 2x2m se sníženým parapetem výšky 0,6m pravidelně střídá 1m široký meziokenní sloupek. Tento rastr je narušen pouze 3m širokým oknem se vstupem na balkon a posuvnými francouzskými okny v prvním patře. Rámy oken, zábradlí snížených parapetů, bezpečnostní rolety, balkonové zábradlí a hliníkové vstupní dveře jsou všechny provedeny v bronzovém odstínu. Poslední, odskočené, patro je architektonicky a materiálově odlišeno a je oplechováno po celém obvodu materiálem v totožném odstínu. Důležitým prvkem je materiálové odlišení parteru. Ten je proveden z hlazené omítky oddělující parter domu od zbytku fasády, která je provedena z hrubě nahazované omítky. Toto odlišení je pro chudší české regiony již historicky typičtější řešení, než užití importovaných obkladových kamenů. Interiérové řešení odpovídá exteriérovému, a ve společných prostorech je užito vyhlazované sádrové omítky. Podlahy společných prostor a chodeb, a nášlapné vrstvy schodišť a podest budou provedeny jako leštěné terazzo. Na podlahu navazuje sokl ze stejného materiálu. Schránky, zábradlí schodišť a ostatní interiérové detaily týkající se společných prostor budou také provedeny v bronzovém odstínu. Dveře do bytů jsou provedeny v zemitém odstínu pastelově modré, která je narušena pouze okopovým plechem v bronzovém odstínu. Čelní stěna schodišťové světlíku bude provedena v pohledovém betonu.

Obvodový plášť parkovacího domu bude proveden ze sklobetonových tvárnic (LUXFER), které budou ke vstupům tvořit navádějící poloměr. Vstupní dveře do parkovacího domu budou provedeny taktéž v bronzovém odstínu. Čela garáží navazující na příčný nosný systém budou kontrastně z pohledového železobetonu.

Chodníky budou sestaveny z žulových kostek v několika odstínech. Materiálově se tak odliší od asfaltové cyklostezky. Komunikace a parkovací stání pro osoby s pohybovým omezením budou tvořeny asfaltovými plochami. Většina parkovacích stání bude provedena jako plochy zatravňovacích tvárnic ze žulových kostek.