Rodinný dům | Knínice

2022
Team:
David Menšík
Vizualizace:
Zuzana Bubeníková
Autor:
Menšík Skrušný
Investor:
Soukromá osoba
Typologie:
Rodinný dům

Zadáním této studie bylo vytvořit bydlení pro starší pár na velmi specifickém pozemku v malé obci sousedící s Brnem. Pozemek ve tvaru kapky je přístupný z nejužší západní strany a na straně severní je ohraničen místním potokem. Z jižní a východní strany je pak obklopen stávající zástavbou, která jasně vymezuje podmínky pro rodinný dům. Západní úzký přístup na parcelu je navíc komplikován stávající stavbou šopy, která je v našem návrhu na přání klienta zachována a přizpůsobena novému účelu.

Hmotovým řešením této komplikované situace se pro nás stala procesní dispozice domu kopírující přirozený pohyb člověka na takovém pozemku. Ten vstupuje na parcelu vedle objektu šopy, transformované na objekt zahrnující parkování, dílnu a soukromé wellness se saunou. Kolem této první a nejmenší hmoty se sedlovou střechou se uživatel dostává přímo ke vstupu do rodinného domu. Ten navazuje na komunikaci a v první hmotě tak lineárně protíná pozemek. V tomto křídle se v návaznosti na vstupní halu nachází uzavřená šatna s technickou místností a utilitární koupelna – koupelna pro hosty. Dále jsou pak v křídle dva pokoje pro hosty, hlavní koupelna a pracovna majitele domu. V úhlu kopírujícím pozemek toto křídlo ukončuje hmota soukromá, zahrnující velký otevřený obývací pokoj s kuchyní a ložnici pánů domu. Hmoty tak vytyčují soukromé atrium do kterého se může otevřít celé soukromé křídlo využívající převážně jižního slunce. Na poklidnou severní stranu je pak situována většina ložnic, které tak mají výhled na nábřeží potoka a využívají přímé propojení se saunou vzniklou v objektu šopy.

Materiálové a výrazové řešení vychází z regulativ obce, stejně jako ze stávajícího výrazu okolní zástavby. Sedlová střecha je provedena v bílém falcovém plechu, zvýrazňujícího archetyp stavení. Místní lámaný kámen v béžovém odstínu takticky spojuje a vyplňuje prostory mezi okny tak, aby se vnitřní řazení domu propsalo i do fasád. Celou materiálovou paletu doplňují hliníková okna v mosazném odstínu, která v odolnějším provedení umožňují doplnit příjemný lidský výraz objektu. Vše je doplněno rustikálními detaily s masivního dřeva. Chodníky a zpevněné plochy včetně distanční dlažby parkovacího stání jsou provedeny z žulových kostek.