Vícegenerační domy | Brno - Bystrc

2021
Team:
Pavel Hodek, David Menšík
Vizualizace:
Pavel Hodek
Autor:
Menšík Skrušný
Investor:
Soukromá osoba
Typologie:
Vícegenerační dům

V okrajové části známého brněnského sídliště vyroste díky změně územního plánu řada nových urbanistických celků. Jedním z nich je námi navrhovaná oblast malých bytových domů.

Úzký prudce stoupající pozemek vytváří ideální podmínky pro terasovitou výstavbu s rozhledem na celé město. Takový urbanistický celek bylo potřeba rozmělnit tak, aby řadový soubor objektů nepůsobil na vedutě příliš hmotně. Jednotlivé domy tak kromě vertikálního stoupání odděluje i modulární posun. Tento efekt je navíc podpořen rozmělněním hmoty domů směrem vzhůru. Dochází tak k vytvoření průběžných teras každého podlaží, které nabízejí panoramatické výhledy na město.

Samotný charakter takto modelovaných ploch umožnil zkoušku zajímavého dispozičního principu. V podzemním podlaží se nachází parkování pro obyvatele domu, přičemž v prvním nadzemním podlaží se nachází největší ze tří bytů. Ten se paradoxně otáčí od impozantního výhledu do krytého prostoru zahrady, která je ukončena sousedícím lesem. Byty v následujících dvou nadzemních podlažích jsou ale dispozičně směřovány opačným směrem k uličním terasám domu. Vzniká tak dispoziční řazení, při kterém se obyvatele největších bytů mohou těšit z relativně vysokého soukromí. Ve třetím podlaží se pak nachází nejmenší, ale zároveň nejzajímavější dispozice, která se těší těm nejlepším výhledům.

Dispozice v prvním podlaží je provedena jako příčně provětrávaný čtyřpokojový byt se zahradou. Menší dispozice třípokojového bytu s průběžnou terasou se nachází ve druhém podlaží a nejmenší byt je v posledním třetím nadzemním podlaží. Taková dispozice v případě vícegeneračního využití domu slouží jako byt rodičovský.

Fasády jsou navrženy v jednoduchém rastru dvoukřídlých oken užívajícího několika typů ostění. Ta stíní okenní plochy od nejprudšího slunce a otevírají se v pozdních hodinách. Materiálově se u fasád jedná o jednoduchou kombinaci obkladu z cihelných pásků na významově stabilním soklu domu a bílé omítky v odlehčených vyšších podlažích. Tuto zemitou kombinaci materiálů doplňují zámečnické výrobky, rámy oken a detaily v mosazném odstínu. Kontrastně k tmavému obkladu parteru domu jsou pak na jednoduchá ostění použity betonové desky. Komunikační jádro je ve jménu brněnského odkazu z exteriéru prosvětleno luxferovou stěnou.