Malý bytový dům | Němčany

2017
Team:
David Menšík, Ondřej Žvak
Vizualizace:
Ondřej Žvak
Autor:
Menšík Skrušný
Investor:
Patrik Malár
Typologie:
Bytový dům

Zadáním investora byla přestavba malého polyfunkčního domu, nacházejícího se nedaleko Brna, na malý bytový dům. Konceptem projektu bylo využití již existujících sklepních prostor a navázání na jejich vertikální komunikaci. Hmotově budova dorovnává vedlejší objekt radnice a reaguje na její věž vikýřem skrývajícím pokoje podkrovního bytu. Hmota budovy je pak protažena až do dvora, kde se nachází vstup u parkování a vstup do objektu.

Tvarosloví budovy využívá jednoduchého rastru dvoukřídlých oken, prozrazující dělení vnitřních prostor. V přízemí jsou použita klasická okna se zvýšeným parapetem tvořícím, společně se zelení, clonu parkovacím místům a komunikaci. Na tato okna navazují osově okna francouzská, která jsou také použita v prostorech dvora pro místnosti kuchyně a obývacího pokoje. V podkrovním podlaží se rastr ukončuje užitím oken stejných, jako v podlaží prvním.

Materiálové řešení se snaží navázat na charakter vesnického stavení. Tyrkysová dřevěná okna lemovaná štukovou šambránou doplňuje zdobné měděné zábradlí. Měď se objevuje také na oplechování vikýře, samotné střechy a veškerých detailech budovy. Fasády budovy jsou ošetřeny tradiční nahazovanou omítkou.