Rodinné domy | Sloup

2018
Team:
Magdaléna Buzová, Pavel Hodek, David Menšík
Vizualizace:
Pavel Hodek, Magdaléna Buzová
Autor:
Menšík Skrušný
Investor:
Tramaco s.r.o.
Typologie:
Rodinné domy, Urbanismus

Do nové oblasti tvořené zástavbou rodinných domů, která vychází z územní studie navržené brněnským urbanistickým střediskem U.S.B, jsme ve Sloupu navrhli 14 modulárních rodinných domů. Do jednoduché lineární ulice, navazující na celou oblast, jsou jednopodlažní objekty zakomponovány jednoduchým řazením, vycházejícím z požadavků studie.

Základní myšlenkou byla maximální variabilita půdorysů, které lze umístit do studií stanoveného obrysu budov na pozemcích. Jednopodlažní hmota objektu s plochou střechou takticky ustupuje a vystupuje ze základního objemu, v závislosti na funkci a typu budovy. Varianty domu v základním rozdělení zahrnují půdorysy o rozměrech 130, 150 a 160m2, přičemž každý z půdorysů obsahuje nejméně 3 ložnice a garážové stání s přímým přístupem do objektu.

Hmotové zapuštění vstupu do budovy tvoří závětří s prostorem krytým stříškou. Tento objemový ústupek, kromě praktického hlediska, rozmělňuje dlouhou čelní fasádu jednopodlažního objektu na tři celky čítající vstupní, garážovou a obytnou část fasády. V případě největšího půdorysu je stejným způsobem oddělen vstup do skladových a technických místností na zadní fasádě objektu.

Půdorysné řazení vychází z modulárního řazení objektu. Všechny objekty mají na čelní fasádě vjezd do garáže přímo napojené na samotný dům. Při vstupu do objektu se návštěvník ocitne v oddělené šatně, z té se pak dostává do předsíně ze které je přístup do obývacího pokoje, jednoho pokoje, koupelen a technických místností. Základní myšlenkou interiérového uspořádání bylo sjednotit kuchyni, přístup do ložnic a obývací pokoj, a vytvořit tak všemi využívaný a sdílený prostor. To se povedlo díky volně umístěné kuchyňské ploše, která svou zadní stranou, tvoří zároveň přístupovou chodbu do pokojů. Mezi jednotlivými rozměrovými variantami bytů jsou malé interiérové rozdíly, ale mezi nejpodstatnější patří obrácení principu ložnic a obývacího pokoje.

Domy jsou, jako výraz trvanlivosti, obloženy světlým cihelným páskem, který je kontrastován antracitovými detaily a klempířinou. Atika domu ukončuje fasádní obklad dvěma otočenými řadami pásků. Oslunění domu je zajištěno pomocí jednoho typu francouzského dvoukřídlého okna, které je umisťováno do modulu a umožňuje pohodlný přístup do zahrad z jakékoliv místnosti domu. Interiérové materiálové řešení závisí od individuálních návrhů pro nové majitele domů. K celkové atmosféře trvanlivých materiálů přispívají i zpevněné plochy z dlažebních kostek.