Školící centrum Radeton | Brno

2018
Team:
David Menšík
Vizualizace:
David Menšík
Autor:
Menšík Skrušný
Investor:
Radeton s.r.o.
Typologie:
Kanceláře

Určením jednopodlažní přístavby kancelářského objektu, je školící centrum pro firmu zabývající se trasovací technikou. Centrum má nabídnout velkou zasedací a školící místnost, laboratoře a projekční místnosti. Hmotově budova navazuje na složitou geometrii stávajícího objektu a uzavírá zahradu do nádvoří, jehož poslední otevřená strana, je ohraničena vysokou stěnou původní zeleně. Hmota dostavby je ukončena věží, která vystupuje o použitý modul a společně s převýšenou atikou a intenzivní vegetační střechou, tvoří reakci rizalitu stávajícího objektu. K samotnému napojení na původní objekt dochází v jednopodlažní části obdobné šířky křídla, čímž bylo dosáhnuto přirozeného navázání hmot. V místě spoje dochází k ohybu hmoty, která uzavírá nádvoří. Právě do tohoto ohybu a střetu os byl umístěn nosný sloup vytyčující symbolicky novou část budovy.

Půdorysné řazení vychází z klasického modulárního řazení administrativních budov. Do tohoto systému je umístěna kuchyňka, za kterou se ve spoji geometrií v triangulárním půdorysu nachází relaxační zóna, se samostatným vstupem do nového objektu. V tomto spoji se nachází vstup a prosklená stěna do zasedací místnosti, vstup do kuchyňky, chodba do původního objektu a vstup do nově vybudovaného hygienického zázemí, které je rekonstruováno v prostorech stávajícího objektu. Z tohoto prostoru vede také chodba, obsluhující všechny další místnosti nového křídla. Samotná chodba je postavena proti dvěma vertikálním proskleným otvorům, takže se veškerý pohyb v budově odehrává proti přirozeným světelným zdrojům. Významným prvkem je také modulární střídaní střešních oken, které z chodby dělají světelnou hru. Již zmiňovaná zasedací a školící místnost je taktéž doplněna o tato střešní okna, osvětlující podélný jednací stůl. Další místnosti odpovídají klasickému kancelářskému řazení. Uprostřed objektu se nachází velká laboratorní otevřená místnost a v zakončující hmotě křídla se nachází tři významově největší samostatné kanceláře.

Fasáda přiznává modulární řazení přístavby a do tektonického řazení jsou umístěny, v návaznosti na původní objekt, vertikální hliníková okna v přirozeném odstínu. Subtilní fasádu pokrývající pouze tloušťku železobetonového deskového systému, doplňuje přes tloušťku skladby nadokenní obklad zeleného italského onyxu. Zbytek fasády je ošetřen pískovou omítkou Keim, která má symbolizovat na subtilních sloupech kámen. Kvalitní kamenný obklad se neobjevuje pouze na fasádách, ale také v interiérech, například v podobě onyxové stěny v odpočinkové zóně. Celkovou atmosféru kvalitních materiálů podporuje jednolitá kamenná podlaha.