Dům Přemyslovců | Znojmo

Rekonstrukce objektu byla provedena za dohledu místních památkářů dle původního návrhu měšťanského domu z 15. století. Jedná se o nárožní dvoupodlažní budovu s obytným podkrovím a zachovalým sklepením na ulici Přemyslovců a Velká Františkánská na rušné třídě naproti pivovaru a vchodu k rotundě sv. Kateřiny. V přízemí se nachází mázhaus s kamennou kašnou, dva nájemní prostory a malý byt. V prvním nadzemním podlaží je potom velký měšťanský…Read more

Hrázděný dům | Znojmo

Novostavba domu s pěti byty vznikla na torzu rohového objektu, jehož původ se odhaduje již ve 13. století, nicméně stavební historii domu můžeme pevněji uchopit od první pol. 15. století. Z původních konstrukcí se zachoval goticko-renesanční sklep, část gotického kamenného zdiva, gotické pískovcové portály, kamenná sklepní okna a fragmenty gotického ostění oken, které byly po zrestaurování vloženy na původní místa….Read more

Vila v jabloňovém sadu | Slovensko

Vila se nachází na svahovitém pozemku nad centrem města. Umístění vily je ovlivněno ochranným pásmem plynovodu, a proto je stavba situována v co nejvyšší poloze umožňující výhled na sad s východním sluncem. Stejně jako objekt garáží, pracuje vila se svahovitým terénem, do kterého je částečně zapuštěna, a společně s vegetační střechou spolupracuje se svým okolím. Budova je situována podle světových…Read more

Vila Kolejní | Brno

Novostavba rodinného domu se zastavěnou plochou 248 m2 i protější objekt s ateliérem, garáží a vinným sklepem (230 m2) jsou situovány na místo původního tenisového dvorce, zakousnutého do okolního terénu. Dlouhý, ale úzký obytný objekt situovaný na okraji parcely se opticky maximálně otevírá jedinou stranou, a to do atria, kterému tak dodává absolutní intimitu. Z opačné, uliční, strany je totiž…Read more

Malý bytový dům | Němčany

Zadáním investora byla přestavba malého polyfunkčního domu, nacházejícího se nedaleko Brna, na malý bytový dům. Konceptem projektu bylo využití již existujících sklepních prostor a navázání na jejich vertikální komunikaci. Hmotově budova dorovnává vedlejší objekt radnice a reaguje na její věž vikýřem skrývajícím pokoje podkrovního bytu. Hmota budovy je pak protažena až do dvora, kde se nachází vstup…Read more

Hotel Golf resort | Vilová čtvrť | Líšnice

Návrhy Líšnické vilové zástavby a hotelu, nacházejícího se poblíž historicky nejstarších golfových hřišť na území České republiky, jsou úzce spjaty nejen svou lokalitou, ale také samotným výrazem zástavby. V případě hotelu se jedná o tradičního zástupce své typologie. Osvětlená středová chodba nabízí přístup do modulově řazených buněk. Jednoduchý systém pokojů doplňuje pouze nadstandartní lodžie pro každý pokoj. Toto…Read more

Vila | Brno-Ivanovice

Budova je hmotově navržena jako jednoduchý kvádr s otvory tvořícími kryté terasy domu u obývacího prostoru a ložnic. Exteriér působí hmotným dojmem, který zdůrazňuje obklad na přední části domu z italských, velkoformátových dlaždic. Jako základní koncept v interiéru je zvolena kombinace hladkých, bílých stěn s lakovanými plochami dveří a vestavěného nábytku. Veškeré technické prvky a spotřebiče jsou zabudovány do nábytku a téměř neviditelné. Vše…Read more

Ateliér Menšík Skrušný | Brno

Při tvorbě našeho společného ateliéru jsme byli omezeni předem danou dispozicí železobetonové stavby, ve které se náš ateliér nachází. Ateliér je tudíž mírně uzpůsoben původnímu účelu prostor. Při vstupu do ateliéru se člověk ocitne v předsíni se sedací soupravou z velbloudí kůže, která je lehce kontrastní s tmavou dýhou Wenge. V té je také vyříznuto logo ateliéru, jež je…Read more

Městská brána | Ostrava – Biskupská

Zadáním soutěže bylo navrhnout polyfunkční bytový dům, který se nachází na parcelách ohraničených ulicemi Biskupská, Klášterní a 28. Října. Celý koncept našeho řešení vychází z plnění významného úkolu budovy, kterým je vytvoření městské brány do historického jádra. Hmota budovy zcela doplňuje blok budov, přemosťuje i pracuje s kolektorem a začleňuje jej do modulace fasád. Vytváří na nárožích budovy pomocí práce s terasami…Read more

Bytový soubor Panorama | Boskovice

Urbanismus nové zástavby vychází z rámce, stanoveného regulativy (procenta zastavěné plochy, vzletových křivek vrtulníku přilehlé nemocnice a nedaleké jednokolejní dráhy ČD), a návaznosti na urbanismus sousedních bytových domů. Na severní straně pozemku jsou umístěny čtyři bytové domy o půdorysu čtverce s rohy směřujícími na čtyři světové strany. Dva bytové domy na západní straně jsou o jedno podlaží nižší z důvodu vzletové křivky…Read more

Bytový dům | Nové Město na Moravě

Bytový dům je lokalizován v novém urbanistickém celku, městem iniciované územní studie. V prudkém svahu je dům zasazen tak, aby prostory pod zahrádkami spodních bytů sloužily jako podzemní garáže a navazující technologicko-skladové prostory domu. V podlaží vyšším je pak přístup do domu z úrovně ulice. Nejzajímavějším prvkem je hra obvodového pláště, který reaguje na pohyb slunce a kromě využití ideální orientace…Read more

Školící centrum Radeton | Brno

Určením jednopodlažní přístavby kancelářského objektu, je školící centrum pro firmu zabývající se trasovací technikou. Centrum má nabídnout velkou zasedací a školící místnost, laboratoře a projekční místnosti. Hmotově budova navazuje na složitou geometrii stávajícího objektu a uzavírá zahradu do nádvoří, jehož poslední otevřená strana, je ohraničena vysokou stěnou původní zeleně. Hmota dostavby je ukončena věží, která vystupuje o použitý modul…Read more

Rodinné domy | Sloup

Do nové oblasti tvořené zástavbou rodinných domů, která vychází z územní studie navržené brněnským urbanistickým střediskem U.S.B, jsme ve Sloupu navrhli 14 modulárních rodinných domů. Do jednoduché lineární ulice, navazující na celou oblast, jsou jednopodlažní objekty zakomponovány jednoduchým řazením, vycházejícím z požadavků studie. Základní myšlenkou byla maximální variabilita půdorysů, které lze umístit do studií stanoveného obrysu budov…Read more

Pivnice Dobré pivo | Brno

Zadáním investora byla levná a velmi rychlá přestavba nájemního prostoru, ve kterém se delší dobu nacházela kavárna. Výsledkem přestavby měla být příjemná mini-pivnice, která naplno využívá zajímavých, ale nevelkých přízemních prostor nacházejících se přímo v centru Brna. Hlavní myšlenkou studie bylo sjednocení interiéru jednolitou podlahou v zemitém odstínu a nahrazení původní neestetické dlažby. Zóna výčepu a přístup k toaletám pak měl…Read more

Na Výsluní | Letovice

Celkové pojetí dané lokality vychází z unikátní osamocené polohy pozemků na severní straně Letovic. Tyto pozemky jsou výjimečné nejen svou, zcela v přírodě nacházející se polohou, sousedící s letovickými lesy, potoky a lukami, ale i velmi kopcovitým terénem svažujícím se nejen celkově k vodnímu toku, ale také do samotného centra obytného souboru. Tyto skutečnosti umožnili návrh, který se pokouší rozbít stereotyp…Read more

Architektonický manuál – Hřbitov | Letovice

Zadáním tohoto nelehkého architektonického a krajinářského úkolu, byla analýza historické části Letovického hřbitova a celková koncepce řešení všech čtyř částí tohoto rozsáhlého hřbitovního areálu na příkladu nejstarší hřbitovní části. Velmi složité bylo určení a tvorba systému samotného přístupu k této zakázce, jelikož se jedná o pietní místo, které se bude přetvářet skrze časovou osu mnoha generací obyvatel města. Bylo nám…Read more

Townhouse | Brno-Žabovřesky

Zajímavým zadáním byla pro naši kancelář úzká proluka v brněnských Žabovřeskách. Pozemek, který se nachází v zástavbě převážně rodinných domů původního řazení, měl však zcela zásadní nedostatek šířky proluky. Ta v některých místech dosahuje pouze šířky lehce nad šest metrů. Vzhledem k tomu, že na pozemku musí být umístěna dvě parkovací stání se tak jednalo o nelehký úkol. V první fázi…Read more

Svatební stodola | Zakřany

Zadáním tohoto projektu bylo navrhnout novostavbu svatební stodoly a ubytování pro hosty na pozemku, nacházejícím se na okraji obce Zakřany, v sousedství s lesy a místní pilou. Motivem provázejícím celý návrh je snaha o citlivý přístup k rovnováze mezi tradičním stavením jako je stodola a novostavbou s jasně daným účelem. Tuto myšlenku se povedlo naplnit díky zjednodušení a propsaní klasických motivů a tradiční materiality do moderní…Read more

Vila | Zbraslav u Brna

Architektonickým zadáním byl návrh a realizace vily pro vznikající mladou rodinu. Ta zakoupila sympatickou sadovou parcelu v blízkosti centra obce Zbraslav u Brna. Jedná se o prakticky rovinnou parcelu na poklidné ulici, která propojuje zástavbu zejména solitérních rodinných domů. Hmota vily, vycházející z modulu a procesních vazeb se skládá ze čtyř hmotově identických a prolínajících se křídel. Tato myšlenka je z velké části…Read more

Vila Masarykova Čtvrť | Brno

Naše kancelář byla vyzvána k účasti na soutěži o rekonstrukci vily s památkově chráněnou uliční fasádou. Vila nacházející se v jedné z nejatraktivnějších čtvrtí, prošla dle naší analýzy řadou úprav a dostaveb. Přesto samotná čelní fasáda a řemeslně zajímavé vstupní schodiště s plotem zůstali v původní podobě. Z naší strany vznikla snaha zachovat co největší podíl původních konstrukcí objektu, ale nebylo to možné díky špatnému…Read more

Vila Wolframitz | Olbramovice

Zadáním investora bylo vytvořit minimalistický, bezúdržbový obytný prostor otevírající se do vnitřního atria s vodní plochou a dostatečnými prostory pro uschování soukromé sbírky veteránů. Rovinná parcela, navazující na stávající objekt stodoly, se nachází na podélné parcele, tradiční moravské řádkové vesnice, vystavěné podél hlavní komunikace. Nově navržený objekt, společně se stávajícím objektem stodoly, tvoří hmotu kvádru otevřeného do nově…Read more

KONVERZE NA BYTOVÝ DŮM | BRNO – ŽIDENICE

Předmět návrhu, třípodlažní objekt s obytným podkrovím, který v současné době slouží jako rodinný dům se třemi samostatnými byty, se nachází na svažujícím se pozemku na ulici Škrochova v městské části Brno-Židenice. Úkolem našeho ateliéru byla dle přání klienta změna funkčního využití tohoto objektu, pocházejícího z 90. let 20. století, z rodinného na bytový dům, který plně využívá potenciálu a kapacity stavby. Samotná…Read more

Rodinné dvojdomy | Blanensko

Naše kancelář zpracovala pro spolek vlastníků studii zastavitelnosti dané oblasti. Pozemky nachází se na moravském Blanensku a jedná se o atraktivní místo na západním svahu údolí, které jsme měli s ohledem na ochranné pásmo lesa maximálně využít. Důraz byl kladen na rozvolnění optické bariéry, kterou jinak klasické řadové domy v ulici vytváří. To se povedlo díky štědrému dělení pozemků…Read more

Chalupa | Železné

Naše kancelář byla investorem oslovena k variantnímu zpracování již zhotovené studie, která měla dle přání manželů získat nový sjednocující vizuál. Zadání bylo navíc ovlivněno již téměř dokončenou hrubou stavbou a změnami, které byly oproti původnímu projektu provedeny. Ve své podstatě se jedná typologicky o rozlehlou vilu umístěnou na vrstevnici klesajícího terénu. Součástí areálu pozemku je již několik doplňkových…Read more

Nové kulturní centrum | Letovice

Zadáním soutěže bylo zpracování podkladu pro územní studii oblasti centra města Letovice. Tato oblast, která se nachází v blízkém sousedství Masarykova náměstí, je ohraničena ze západní strany řekou Svitavou a z východní strany ulicí Českobratrskou. I přesto, že zadáním bylo pracovat pouze s částí pozemků této ohraničené oblasti, bylo jasné, že problém Brownfieldu v samotném centru města je potřeba řešit komplexně. Tato…Read more

Interiér pro mladou rodinu | Letovice – Zlatá pole

Zadání kompletního návrhu interiéru bytu v novostavbě vzniklo při příležitosti prodeje v našem vlastním developerském záměru – Rezidence Zlatá pole v Letovicích. Mladý manželský pár měl jasnou představu o bydlení pro sebe a dvě dcery. Celý proces návrhu tak proběhl v úzké spolupráci s investory, kteří společně s námi navrhli jak materiálovou paletu, tak rozmístění nábytku. Při vstupu do bytu se ocitáme na dlažbě…Read more

Vila | Lysice

Na začátku spolupráce s mladým párem investorů stál na jedné straně velmi podrobný program, který měl už po předchozí spolupráci s projektantem téměř určenou dispoziční skladbu a na straně druhé krásný pozemek, který byl na samém konci městysu. Naší snahou tudíž bylo extrahovat koncept a prostorovou skladbu návrhu tak, abychom mohli vytvořit zcela nové a funkčnější půdorysné i hmotové řešení, které ale…Read more

Bytový dům | Brno – Židenice

Projekt bytového domu doplňuje širokou proluku na ulici Škrochova v městské části Brno-Židenice. Toto zadání bylo pro naši kancelář zvláště zajímavé, jelikož plynule navazuje na náš již zrealizovaný projekt rekonverze sousedního objektu. Pozemek, který se nachází v nízkopodlažní zástavbě rodinných a bytových domů je charakteristický především svou šířkou a svažitým terénem, který výrazně ovlivnil finální podobu návrhu. Stejně tak…Read more

Vícegenerační domy | Brno – Bystrc

V okrajové části známého brněnského sídliště vyroste díky změně územního plánu řada nových urbanistických celků. Jedním z nich je námi navrhovaná oblast malých bytových domů. Úzký prudce stoupající pozemek vytváří ideální podmínky pro terasovitou výstavbu s rozhledem na celé město. Takový urbanistický celek bylo potřeba rozmělnit tak, aby řadový soubor objektů nepůsobil na vedutě příliš hmotně. Jednotlivé…Read more

Hlavní vstup Ústředního hřbitova | Brno

Alfa a omega. Začátek a konec. Dva objekty jako brána největšího brněnského hřbitova. Dva objekty, které netvoří bariéru, ale vytváří prostor. Objekty, které pozůstalé důstojně přivádí na místo posledního odpočinku, propojují veřejný prostor s hřbitovem, koncentrují potřebnou vybavenost do jednoho objemu, oddělují vedení hřbitova od návštěvníků a přitom dávají možnost vyniknout původní obřadní síni. Brána s monumentalitou, která má svou…Read more

Bytový dům | Brno – Řečkovice

Urbanistické řešení vychází z již stanovené situace a lokace objektu střediska ústřední plynové kotelny a komerčních prostor na ulici Renčova. Tento nízkopodlažní objekt o čtvercovém půdorysu vytyčuje hranice nadstavěné hlavní hmoty bytového domu. Výjimkou vůči stávajícímu půdorysu objektu je pouze jednopodlažní věnec sousedního pozemku. Ten skrývá veškerý objem parkování pro nově vznikající kapacity. Díky úspornému systému parkování v zakladačích tak…Read more

Bytový soubor Panorama – I. Etapa | Boskovice

„První zásadní zakázka na které jsme strávili pět let existence naší kanceláře. Složité zadání, které vyžadovalo nejen architektonický přístup k sociálnímu bydlení ve stávající struktuře města, ale také technický přístup, při kterém jsme se museli vypořádat hned s několika ochrannými pásmy a obtížným inženýringem. Pozemek se nepovedlo přetvořit do realizace několika studiím před námi a jsme velmi rádi, že se…Read more

KULTURNÍ CENTRUM KINO 70 | NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ

Cílem tohoto krásného zadání pro nás nebylo vytvořit současnou architekturu z torza této ikonické moderny, ale citlivě obnovit, hmotově dotvořit, dobově přizpůsobit a funkčně vylepšit již tak hodnotné stávající dílo. Z této myšlenky vychází všechny principy a prvky našeho návrhu. Urbanistické řešení vyrůstá z jednoduchého modulárního řazení původního objektu. Tuto síť pak proplétají cesty, které společně s terénem nabízejí množství…Read more

Rodinný dům | Knínice

Zadáním této studie bylo vytvořit bydlení pro starší pár na velmi specifickém pozemku v malé obci sousedící s Brnem. Pozemek ve tvaru kapky je přístupný z nejužší západní strany a na straně severní je ohraničen místním potokem. Z jižní a východní strany je pak obklopen stávající zástavbou, která jasně vymezuje podmínky pro rodinný dům. Západní úzký přístup na parcelu je navíc…Read more

Nájemní dům | Prostějov

Velmi zajímavým zadáním se pro nás stala dnes již netradiční typologie nájemního domu v centru Prostějova. Majitel pozemku, který zakoupil i sousední historický nárožní kancelářský objekt, nám zadal zakázku dotvoření uliční fronty v historicky stylizované podobě, která by propojila celou oblast. Jeho přáním bylo vybudovat lehce udržitelný a odolný nájemní dům z jehož nájmu by zajistil své potomky a vybudoval svůj…Read more

Loftový byt | Letovice

Prostorný interiér loftového bytu se střešní terasou a saunou byl unikátním zadáním umožňujícím zkoušku nových myšlenek interiérového designu. Celý byt využívá jednotnou dřevěnou parketovou podlahu z kouřového dubu. Tuto rustikální notu doplňuje v reprezentativních prostorech vstupní haly a obývací pokoje obklad stěn z panelů, dýhovaných zrcadleným kouřovým dubem. Kontrastem k této jednotné paletě je využití okrového detailu jako čalounění židlí, závěsy…Read more

EXPO 2025 – Český pavilon | Japonsko – Osaka

Zakořeněni v historii… Jako občané často zapomínáme na význam naší vlasti. Národní hrdost často vnímána jako nedobrý rys člověka, potlačovaný opakovaným zneužíváním této ctnosti. Radost z odkazu předků, potřísněna často utlačovanou minulostí. Ale kořeny našeho národa sahají hluboko. Hlouběji než sahá křivda či nešťastná minulost. Hlouběji než často vnímáme. Z těchto hlubin, pokud je přijmeme, je nám všem a to…Read more

Rezidence Zlatá pole I.Etapa | Letovice

„Druhá rezidenční urbanistická zakázka a první vlastní developerský záměr na kterém jsme strávili pět let existence naší kanceláře. Měli jsme možnost vyzkoušet si na vlastní kůži pozici, která musela skloubit zodpovědnost vize architekta a zachovat černá čísla rozpočtu developera. To nás z hlediska pochopení obou řemesel posunulo dál než jakékoliv předchozí zadání. Ve stanovené situaci územní studie jsme…Read more